Συνδυαστική μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Επιλογή διαδρομής με βάση επιθυμητή γραμμή λεωφορείου.

• Καθοδήγηση του χρήστη για την πεζή άφιξη στη στάση του λεωφορείου και την προσέγγιση της στάσης με ακρίβεια (βλ. εικόνα πάνω αριστερά).

• Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη στη στάση του σωστού λεωφορείου και του χρόνου αναμονής μέσω της υπηρεσίας τηλεματικής του ΟΑΣΑ (Αττική) (βλ. εικόνα πάνω δεξιά).

• Με την επιβίβαση στο λεωφορείο η εφαρμογή πλοήγησης εκφωνεί τις ενδιάμεσες στάσεις και τη στάση αποβίβασης, από την οποία συνεχίζεται η διαδικασία πεζής πλοήγησης (βλ. εικόνες ακολούθως).