Φάρος Τυφλών Ελλάδος

 

Ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, ιδρυθείς το 1946, αποτελεί Φιλανθρωπικό Σωματείο Ειδικά Αναγνωρισμένο, μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σπουδαία προσφορά προς όλα τα άτομα με προβλήματα όρασης που ζουν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ομογένεια του Εξωτερικού.

Με μέσο όρο εξυπηρετούμενων ετησίως τα 2.000 άτομα, ο Φάρος Τυφλών, ως μη κερδοσκοπικός φορέας που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες εντελώς δωρεάν στην ευπαθή αυτή κοινωνική ομάδα, έχει όχι τυχαία αναχθεί σε σημείο αναφοράς στον χώρο της τυφλότητας και κοινωνίας εν γένει.

Πρωτοπόρος στο αγώνα για επαγγελματική αποκατάσταση, τη μόρφωση, την ψυχαγωγία και γενικότερα την ποιοτική καθημερινότητα των μη βλεπόντων ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, λειτουργεί με επιτυχία:

  • Εργαστήρια Επαγγελματικής Αποκατάστασης Τυφλών.
  • Κοινωνική Υπηρεσία και Υπηρεσία Σ.Υ.Υ. και Προγραμμάτων.
  • Δανειστική Βιβλιοθήκη βιβλίων Braille, η μοναδική βιβλιοθήκη βιβλίων Braille στον Ελλαδικό χώρο με 3.500 τίτλους που εμπλουτίζεται διαρκώς, και Τμήμα Παραγωγής Γραφής Braille. Καθημερινά εκτυπώνονται βιβλία ποικίλου περιεχομένου ελληνικά και ξενόγλωσσα, Πανεπιστημιακά συγγράμματα, Νομικοί Κώδικες, Νόμοι κ.ο.κ. στη γραφή Braille και σε ψηφιακή μορφή. Επίσης εκδίδονται και διανέμονται 4 Περιοδικά Braille.
  • Τμήματα Εκμάθησης της γραφής Braille, για νεοτυφλωθέντες και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, ως σπουδαίο εργαλείο για την καθημερινότητα ως προς την πρόσβαση στη γνώση και πληροφορία.
  • Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων, με 4.000 τίτλους, που εμπλουτίζονται διαρκώς. Ηχογραφούνται επιστημονικά συγγράμματα και ποικίλου ενδιαφέροντος βιβλία με έμφαση στην Ελληνική και Ξένη Λογοτεχνία, ενώ εξυπηρετούνται και καθημερινές ανάγκες των τυφλών σπουδαστών και των αναγνωστών σε σημειώσεις, έντυπα, εγχειρίδια διαφόρων συσκευών κ.α.
  • Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης, περιλαμβανομένων τμημάτων πληροφορικής και εκμάθησης ξένων γλωσσών.
  • Εργαστήρια κεραμικής και γλυπτικής, θεάτρου, πλεκτού και κομποδετικής, χωρού και αθλητισμού.
  • Πολιτιστική Λέσχη

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερωθείτε για το έργο του φορέα από την επίσημη ιστοσελίδα:

www.fte.org.gr

 

Μουσείο Αφής

Μοναδικό στην Ελλάδα και ένα εκ των πέντε στο είδος παγκοσμίως, που ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό την απόλυτη προσβασιμότητα των τυφλών και ατόμων με προβλήματα όρασης στον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από το 2004 λειτουργεί καθημερινά και πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και οι επισκέπτες του ετησίως από Ελλάδα και εξωτερικό ανέρχονται σε χιλιάδες. Ετησίως δέχεται 8.000 παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και περισσότερα από
200 άτομα με προβλήματα όρασης από όλον τον κόσμο καθώς και άτομα με άλλες αναπηρίες.

 

Ρόλος του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος στο Ερευνητικό Έργο ΜΑΝΤΟ

Ο Φάρος Τυφλών έχει σπουδαία προσφορά προς όλα τα άτομα με προβλήματα όρασης που ζουν στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ομογένεια του Εξωτερικού. Πρωτοπορεί στον αγώνα για επαγγελματική αποκατάσταση, μόρφωση, ψυχαγωγία και ποιοτική καθημερινότητα των μη βλεπόντων ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. Συνεισφέρει στο έργο την άριστη γνώση των ειδικών αναγκών και απαιτήσεων των Ελλήνων τυφλών για την υλοποίηση αποτελεσματικών και διεθνώς ανταγωνιστικών εφαρμογών πλοήγησης και την έγκυρη και αυστηρή αξιολόγησή τους με πραγματικούς χρήστες. Διαθέτει για τις ανάγκες του έργου τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Φάρου Τυφλών και το Απτικό Μουσείο για την πιλοτική χρήση και αξιολόγηση των εφαρμογών αυτόνομης πλοήγησης τυφλών εντός σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων πολλαπλών χώρων. Συνεισφέρει την ανάλυση των ειδικών απαιτήσεων που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μία εφαρμογή που φιλοδοξεί να επιτρέπει σε μη βλέποντες να ξεναγηθούν αυτόνομα σε ένα Μουσείο απτικής εμπειρίας και να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά, αποκομίζοντας μία ευχάριστη διαδραστική πολιτιστική και μορφωτική εμπειρία. Επιπλέον επιδιώκει να αποκομίσει τεχνογνωσία σχεδιασμού και δοκιμής με τυφλούς χρήστες στα Μουσεία της χώρας και εκπαίδευσης του προσωπικού των Μουσείων στην υποδοχή τυφλών επισκεπτών. Ο ΦΤΕ επιθυμεί ιδιαιτέρως να συνεισφέρει στη διαθεσιμότητα καινοτομικών εφαρμογών προσβασιμότητας που δύνανται να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των τυφλών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.