Σύνοψη Έργου MANTO

Στόχος του ερευνητικού έργου ΜΑΝΤΟ είναι να αναπτύξει και επικυρώσει δύο εφαρμογές αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες στην αιχμή της τεχνολογίας διεθνώς. Η πρώτη (Blind RouteVision) είναι μία εφαρμογή γενικού σκοπού για την καθημερινή αυτόνομη, ασφαλή και εξαιρετικής ακρίβειας πεζή αυτόνομη πλοήγηση του τυφλού στην πόλη που αποσκοπεί στη βελτίωση της καθημερινότητας, προσβασιμότητας, αυτοεξυπηρέτησης και αυτόνομης διαβίωσης. Η εφαρμογή λειτουργεί σε smartphone για την αξιοποίηση της υπηρεσίας χαρτών για πλοήγηση με φωνητικές οδηγίες. Υποστηρίζεται από έναν εξωτερικό μικροελεγκτή για τη διαχείριση ενός δορυφορικού δέκτη πληροφορίας θέσης GPS μεγάλης ακρίβειας και ενός αισθητήρα υπερήχων για την αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο και αποφυγή εμποδίων κατά μήκος της πορείας του τυφλού. Ο τυφλός αλληλεπιδρά φωνητικά και με ειδικά κουμπιά αφής με την εφαρμογή για την επιλογή προορισμών και άλλων διαθέσιμων λειτουργιών. Πρόσθετες λειτουργίες της εφαρμογής περιλαμβάνουν τον συγχρονισμό της εφαρμογής με τους φωτεινούς σηματοδότες, την αξιοποίηση πληροφοριών τηλεματικής του ΟΑΣΑ για δρομολόγια και στάσεις αστικών συγκοινωνιών για τη διαμόρφωση σύνθετων διαδρομών που δύνανται να περιλαμβάνουν και μετακινήσεις αστικών συγκοινωνιών εκτός των πεζών υποδιαδρομών, τη διεξαγωγή και απάντηση κλήσεων, την επείγουσα ενημέρωση οικείων για την τρέχουσα θέση του τυφλού σε περίπτωση ανάγκης, πληροφορίες καιρού για κατάλληλη ένδυση κλπ. Υποστηρικτικά έχει υλοποιηθεί και μία καινοτομική λειτουργία οπτικής πληροφόρησης του τυφλού σε πραγματικό χρόνο με τεχνολογίες βαθιάς μηχανικής μάθησης. Η εφαρμογή περιλαμβάνει εξαιρετικά ανταγωνιστικά καινοτομικά χαρακτηριστικά έναντι των πιο διαδεδομένων εφαρμογών διεθνώς με την οποία οι Έλληνες και οι ανά τον κόσμο τυφλοί θα μπορούν να έχουν μία αποτελεσματική εφαρμογή υποβοήθησης των μετακινήσεών τους.

 

Η δεύτερη (Blind MuseumTourer) είναι μία εφαρμογή για την αυτόνομη ξενάγηση και πλοήγηση τυφλών και αμβλυώπων σε Μουσεία με smartphone με στόχο να μετεξελιχθεί μελλοντικά σε εφαρμογή πλοήγησης τυφλού σε δημόσιους πολυχώρους. Η εφαρμογή περιλαμβάνει ένα προηγμένο σύστημα εντοπισμού θέσης μεγάλης ακρίβειας σε εσωτερικούς χώρους με την χρήση των αδρανειακών αισθητήρων του smartphone και συμπληρωματικά αξιοποιώντας αισθητήρων γειτνίασης που έχουν τοποθετηθεί στον χώρο. Η εφαρμογή λειτουργεί πιλοτικά στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών στην Καλλιθέα, ένα από τα 5 απτικά μουσεία παγκοσμίως, για τη δημιουργία μιας νέας «καλής πρακτικής» ηχητικής ξενάγησης, με στόχο την απόλυτη πρόσβαση και αυτονομία των τυφλών επισκεπτών. Στόχος είναι να καταστήσουμε τα Μουσεία και κάθε είδους σύνθετους πολυχώρους απόλυτα προσβάσιμους με την χρήση της νέας τεχνολογίας και να θέσουμε τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του έργου σε όλα τα Μουσεία και δημόσιους και ιδιωτικούς σύνθετους πολυχώρους στην Ελλάδα με ειδικές προσβάσιμες διαδρομές απτικής και ηχητικής επαφής.

 

Οι προτεινόμενες εφαρμογές φιλοδοξούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα προσβασιμότητας των τυφλών στην καθημερινότητά τους, προβλήματα μετακίνησης αλλά και πρόσβασης σε πολιτιστικούς και άλλους φορείς. Από τις πιο επιτακτικές ανάγκες κρίνονται οι ανάγκες αυτόνομης διαβίωσης που συμβάλλουν καταλυτικά στην κοινωνική ένταξη και προαγωγή του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των τυφλών. Το έργο στοχεύει στην κοινωνική ένταξη και ανεξαρτησία στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Φιλοδοξεί να συνεισφέρει στη βελτίωση της ζωής των τυφλών όλου του κόσμου, με την ασφαλέστερη και αυτόνομη μετακίνηση, και στην εκπαίδευση και προετοιμασία πολιτιστικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων ώστε να μπορούν να φιλοξενούν τον ειδικό αυτό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα του έργου θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών.

 

Οι παραδοτέες εφαρμογές του έργου αξιολογούνται και βελτιώνονται συνεχώς και ακολούθως της τυπικής λήξης του, με συνεχή ανατροφοδότηση από τους τυφλούς χρήστες για προσαρμογές και βελτιώσεις αποσκοπώντας στην αναγωγή τους σε απόλυτα χρηστικά εργαλεία. Απώτερος στόχος είναι η επικοινωνία και η ευρεία διάθεσή τους στην κοινότητα των μη βλεπόντων για την επέκταση των θετικών αποτελεσμάτων σε διάφορους τομείς του καθημερινού βίου, τη σταδιακή άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των χρηστών. Παράλληλα, οι φορείς υλοποίησης του έργου ενημερώνουν σχετικά και το βλέπον κοινό, στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων ευαισθητοποίησης για την ανάγκη θεμελίωσης διευκολυντικών, σύγχρονων μέσων για την αξιοπρεπή και ποιοτική καθημερινότητα των μη βλεπόντων και σταδιακής «εκπαίδευσης» του συνόλου της κοινωνίας σε όρους ισότιμης και δημιουργικής συνύπαρξης με τον πληθυσμό αυτό.

 

Το ερευνητικό έργο Τ1ΕΔΚ-00593 ΜΑΝΤΟ («Καινοτομικές Εφαρμογές Ψηφιακού Συνοδού Αυτόνομης Πλοήγησης για μη Βλέποντες») υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τη σύμπραξη του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας και της εταιρείας Συστήματα Υπολογιστικής Όρασης IRIDA Labs A.E.

 

(* Στην ελληνική μυθολογία η Μαντώ ήταν συνοδός του τυφλού πατέρα της μάντη Τειρεσία)