Ιχνηλάτηση και καθοδήγηση σε πραγματικό χρόνο και με μεγάλη ακρίβεια της αυτόνομης πλοήγησης τυφλού σε επιλεγμένο προορισμό. 

Παράδειγμα εύρεσης των δύο κοντινότερων σημείων της διαδρομής και υπολογισμού της θέσης του χρήστη. Ο χρήστης θα στρίψει δεξιά από την οδό Προύσης προς την οδό Κουντουριώτου.

Παράδειγμα παρακολούθησης της κίνησης του χρήστη σε πραγματικό χρόνο ως προς τη διαδρομή πλοήγησης και υπολογισμού της απόστασής του από αυτήν.


Παραδείγματα φωνητικής καθοδήγησης για τη διόρθωση της πορείας του χρήστη και την επανατοποθέτησή της επί της διαδρομής πλοήγησης.Στη 2η εικόνα, η πορεία του χρήστη στην άκρη του πεζοδρομίου είναι παράλληλη με το μονοπάτι της διαδρομής και το σύστημα επιβεβαιώνει να συνεχίσει ευθεία. Παρόμοιες περιπτώσεις απεικονίζονται στις εικόνες 6 και 7. Στις εικόνες 3 και 5, ο χρήστης κινείται προς την αντίθεση κατεύθυνση και το σύστημα τον ενημερώνει ότι κινείται αντίθετα. Στην 1η εικόνα, η πορεία του χρήστη είναι σχεδόν κάθετη προς το μονοπάτι της διαδρομής και το σύστημα τον ενημερώνει ότι πρέπει να κινηθεί προς τα αριστερά 75 μοίρες (μεταξύ παρά τέταρτο και παρά δέκα). Στην 4η εικόνα, ο χρήστης απομακρύνεται πάλι από το μονοπάτι της διαδρομής προς γωνιακή αντίθετη κατεύθυνση και το σύστημα τον ενημερώνει να αλλάξει κατεύθυνση και να κινηθεί αντίθετα 120 μοίρες αριστερά (παρά είκοσι) προκειμένου να συναντήσει το μονοπάτι της διαδρομής. Στην εικόνα  8, ο χρήστης καθοδηγείται με ακρίβεια να αλλάξει κατεύθυνση σε 6 μέτρα στρίβοντας δεξιά στον κάθετο δρόμο.

Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένα ενδεικτικά στιγμιότυπα καθοδήγησης διαδρομής :

  

  1. Παράδειγμα σύνοψης διαδρομής και εκτιμώμενου χρόνου άφιξης.

  2. Συνεχίστε ευθεία προς Λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου Β 13.

  3. Επικείμενη δεξιά στροφή σε 32 μέτρα.

  4. Αγνοώντας τη φωνητική εντολή για να στρίψει δεξιά ο χρήστης έστριψε λανθασμένα αριστερά. Η εφαρμογή ενημερώνει τον χρήστη ότι πρέπει να κινηθεί προς τα πίσω.

  5. (Το σημείο που η Βασιλέως Γεωργίου Β στρίβει ελαφρώς αριστερά και γίνεται Βασιλέως Γεωργίου Α.)
    Συνεχίστε ευθεία προς Γρ. Λαμπράκη 132.

  1. Συνεχίστε ευθεία προς Ανδρούτσου 150

  2. Στρίψτε δεξιά σε 1 μέτρο (απεικονίζεται η μεγάλη ακρίβεια καθοδήγησης).

  3. Ο χρήστης έφτασε επιτυχώς στον προορισμό του.

 

 

 

•Αίτηση χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας