Αισθητήρας πεδίου για τη διάσχιση διαβάσεων με φωτεινό σηματοδότη από μη βλέποντες με χρήση smartphone.

Αδιαβροχοποιημένος αισθητήρας πεδίου (άνω κυτίο) σε φωτεινό σηματοδότη.

 

Μικροηλεκτρονικό κύκλωμα αισθητήρα πεδίου για φωτεινούς σηματοδότες.

 

 

 

Οι αναφερόμενες θέσεις του εξωτερικού δέκτη GPS απεικονίζονται με τα εικονίδια κεραιών στο σχήμα, ενώ οι αναφερόμενες θέσεις του ενσωματωμένου δέκτη GPS του smartphone απεικονίζονται με τα εικονίδια κινητού τηλεφώνου. Το πραγματικό μονοπάτι της κίνησης του χρήστη είναι η γραμμή που σχηματίζεται από τις κεραίες. Στο σχήμα απεικονίζεται ξεκάθαρα η μεγάλη ακρίβεια και πυκνότητα εντοπισμού της προτεινόμενης λύσης που επιτυγχάνεται μέσω του εξωτερικού δέκτη GPS, έναντι του ενσωματωμένου δέκτη του smartphone. Είναι εμφανές το σφάλμα και οι αραιότερες αναφερόμενες θέσεις του ενσωματωμένου δέκτη. Η μέση απόκλιση του σφάλματος, όπως καταγράφεται με ακρίβεια από την κλίμακα του χάρτη, είναι στο εύρος των 10m. Στη διασταύρωση της οδού Δροσίνη με τη λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα το σφάλμα της αναφερόμενης θέσης του ενσωματωμένου δέκτη είναι 12m. Προσεγγίζοντας τη διασταύρωση με τον φωτεινό σηματοδότη στα τελευταία περίπου 10m η εφαρμογή πλοήγησης αναφέρει τη θέση του χρήστη κάθε 2-3 μέτρα, ενώ το σφάλμα του δέκτη του κινητού υπερβαίνει τα 10m με αναφερόμενες θέσεις σε διαστήματα μεγαλύτερα των 10m. Το παράδειγμα απεικονίζει ξεκάθαρα την πολύ καλή ακρίβεια καθοδήγησης της προτεινόμενης εφαρμογής πλοήγησης αναφορικά με την πραγματική θέση του τυφλού χρήστη και την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τη στάθμη κόκκινο/πράσινο του σηματοδότη και τον διαθέσιμο χρόνο διάσχισης της διάβασης.

 

 

 

 

Στις άνω εικόνες απεικονίζεται ένα ενδεικτικό σενάριο χρήσης με υποβοηθούμενη πλοήγηση και καθοδήγηση για τη διάσχιση διασταύρωσης με φωτεινό σηματοδότη. Ο τυφλός χρήστης εντοπίζεται στην καρφίτσα και κινείται στην φορά του βέλους. Στην εικόνα αριστερά ο χρήστης καθοδηγείται να προχωρήσει ευθεία και ενημερώνεται για διασταύρωση με φωτεινό σηματοδότη σε 35 μέτρα. Στην εικόνα στη μέση ο χρήστης ενημερώνεται ότι έφτασε στη διασταύρωση και ότι ο φωτεινός σηματοδότης θα ανάψει πράσινο σε 20 δευτερόλεπτα. Στην εικόνα δεξιά ο χρήστης ενημερώνεται ότι άναψε πράσινο και πρέπει να διασχίσει τη διασταύρωση εντός 25 δευτερολέπτων.

 

•Αίτηση χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας