Μέθοδος δημιουργίας, εισαγωγής και διαχείρισης χαρτογραφικών δεδομένων προσβασιμότητας εφαρμογής αυτόνομης πλοήγησης τυφλού εντός πολυχώρων.

Υποσύστημα δημιουργίας, διαχείρισης και εισαγωγής χαρτογραφικών δεδομένων πολυχώρων για εφαρμογές αυτόνομης πλοήγησης τυφλών.

 

 

Ενδεικτική φόρμα εισαγωγής οδηγών όδευσης swimlines.

 

 

Ενδεικτική φόρμα αντιστοίχισης θεματικής διαδρομής με οδηγούς όδευσης.

 

 

Απεικονίζεται η κάτοψη του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Όπως όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό τμημάτων και ιατρικών μονάδων (νοσηλευτικό, διαγνωστικό, χειρουργικό κλπ) που εκτείνονται σε πολλούς ορόφους. Η εικόνα απεικονίζει τον χάρτη πλοήγησης του ΤΕΠ που περιλαμβάνει διαδρομές και σημεία ενδιαφέροντος (περισσότερα από 70) στους προσβάσιμους χώρους για το κοινό που απεικονίζονται με γκρι χρωματισμό. Ο απεικονιζόμενος χάρτης μπορεί εύκολα να δημιουργηθεί με την προτεινόμενη μέθοδο ώστε οι τυφλοί χρήστες να μπορούν αυτόνομα να πλοηγηθούν στους χώρους του ΤΕΠ με χρήση του smartphone τους.

 

 

•Αίτηση χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας