Μεγάλη πυκνότητα και ακρίβεια εντοπισμού

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδείγματα των αναφερόμενων θέσεων του ενσωματωμένου δέκτη GPS του smartphone (συμβολίζονται με τηλέφωνο στην εικόνα) και του εξωτερικού δέκτη GPS (συμβολίζονται με δορυφορική κεραία) που προτάθηκε από το έργο για χρήση σε εφαρμογές πλοήγησης μεγάλης ακρίβειας. Είναι εμφανής η μεγάλη πυκνότητα και η μεγάλη ακρίβεια εντοπισμού των αναφερόμενων θέσεων της εξωτερικής διάταξης συγκριτικά με τον ενσωματωμένο δέκτη GPS του smartphone που αναφέρει λιγότερες θέσεις (6 έναντι 18 και 30 άνω, 3 έναντι 23 κάτω) και με μεγάλα λάθη στην ακρίβεια της αναφερόμενων θέσεων (άνω των 10 μέτρων, με πολλά απεικονιζόμενα σημεία να εντοπίζονται μέχρι μερικές δεκάδες μέτρα μακρύτερα από την πραγματική τους θέση). Η εικόνα δεξιά απεικονίζει δοκιμή μετακίνησης με λεωφορείο (2 έναντι 9 αναφερόμενων θέσεων). Στο αντίθετο ρεύμα η διαδρομή έχει πραγματοποιηθεί με μεγάλη ταχύτητα. Η πρόταση της αξιοποίησης ενός εξωτερικού δέκτη GPS μεγάλης ακρίβειας σε εφαρμογές αυτόνομης πλοήγησης τυφλών στην πόλη με smartphone μνημονεύεται ως σημαντική ερευνητική συνεισφορά στις πιο εμπεριστατωμένες πρόσφατες διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις της σχετικής με την τυφλή δρομολόγηση έρευνας. Επίσης έλαβε το βραβείο καλύτερης καινοτομίας όταν παρουσιάστηκε σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο της ACM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παραδείγματα της ακρίβειας της αναφερόμενης θέσης του εξωτερικού δέκτη GPS που προτάθηκε από το έργο για χρήση σε εφαρμογές πλοήγησης μεγάλης ακρίβειας. Στις άνω εικόνες απεικονίζονται φωτογραφίες που ελήφθησαν από το σημείο που σημειώνεται με την πινέζα στον χάρτη της Google (satellite view) που αναφέρεται από τον εξωτερικό δέκτη GPS. Είναι εμφανής η ταύτιση των σημείων. Στην εικόνα δεξιά (νύχτα) η αναφερόμενη θέση είναι στο πλατύ πεζοδρόμιο πίσω από τα κάγκελα, παράλληλα προς το μονοπάτι της πλοήγησης, ακριβώς απέναντι από τον κάθετο δρόμο. Στην εικόνα στη μέση (ημέρα) η φωτογραφία έχει ληφθεί επί του δρόμου, απέναντι από τις 3 τετράγωνες τέντες του καταστήματος Everest, οι οποίες απεικονίζονται στο άνω μέρος της δορυφορικής εικόνας του χάρτη Google ως 3 γκρι τετράγωνα που περικλείουν ένα αδιόρατο Χ που σχηματίζεται από τις έδρες κάθε τέντας.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασύρματη εξωτερική συσκευή εφαρμογής πλοήγησης τυφλού σε εξωτερικούς χώρους. Απεικονίζεται η πρώτη (μαύρο κουτί) και η δεύτερη (λευκό κουτί) έκδοση της συσκευής. Η πρώτη έκδοση περιλαμβάνει τον μικροελεγκτή Atmega 2560 και τον δέκτη GPS U-blox NEO-6M. Η δεύτερη έκδοση περιλαμβάνει τον μικροελεγκτή Atmega 328p και τον δέκτη GPS U-blox NEO-8M. Έχει μειωθεί το μέγεθος, η κατανάλωση και το κόστος της συσκευής, ενώ παράλληλα διαθέτει μεγαλύτερη μνήμη με βελτιστοποιημένη διαχείριση και αναγνώριση της στάθμης της μπαταρίας.